Al-Battānī (317H) dedi ki: "Fecr, 18 derecedir."

O, Muḥammad ibn Jābir al-Ḥarrānī al-Battānī (317h) ve İslam Dünyasının en büyük ve en ünlü astronomuydu. Eserleri Batı'da bilim ve astronomi gelişiminde önemli bir rol oynadı. Tarihin büyük astronomları arasında onun eserlerini kullananlar arasında Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler ve Galileo Galilei vardı. Astronomide trigonometrinin kullanımını tanıdı ve astronomi'nin daha ileri gelişimi için dönüm noktalarını belirledi.

Astronom Al-Battānī, 317 H yılında Al-Battānī'nin Zīj'indeki on ikinci bölümde astrolab yapımı üzerine şöyle demiştir:

"Şafak vaktinin görünümü (ṭuluʿ al-fajr) ve alacakaranlığın kayboluşu (maghīb al-shafaq) için yayları (muqantarāt) belirlemek istiyorsanız, Oğlak'ı (ra's al-jady) yaylarda on sekize yerleştirin ve karşı tarafta Yengeç'in çemberini (madār ra's al-sarṭān) bir işaret olarak işaretleyin. Sonra Koç'u (ra's al-ḥamal) o yay üzerine yerleştirin ve karşı tarafta işaretleyin. Bundan sonra Yengeç'i (ra's al-sarṭān) üzerine yerleştirin ve karşı tarafta işaretleyin. Sonra sizin için üç işareti bir araya getiren bir merkez arayın ve üzerlerine bir çizgi çekin. Sonra diğer taraftan, onların karşıtlarında yaptıklarınızı yapın, böylece doğuda şafak vaktinin yayı ve batıda alacakaranlık kayboluşunun yayı olur."