el-Zerkâlî (493 H) dedi: Fecri, 18 derecedir.

Adı Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Yaḥyā al-Naqqāş al-Zarqālī (al-Zarqālah) al-Tujibi'dir ve Hicri 493 yılında, Miladi 1100 yılına denk gelmektedir. Andalusyalı alet yapımcısı ve astronom. Astronomik aletleri ve eserleri daha sonraki 400 yıl boyunca kullanılmaya devam edecekti. Büyük astronom Nicolaus Copernicus, onun eserlerinden alıntılar yapmıştı.

Astronom İbn al-Zarqālah (493 H), bir mektubunda şafak (al-shafaq) ve Fecr'in başlangıcı (ṭuluʿ al-fajr) hakkındaki bilgi üzerine kırk dokuzuncu bölümde şöyle demiştir:

"Güneşe bakarsın ve eğer kuzeye eğimliyse, o zaman Alhidade'nin (açı gösterimi için döner ölçüm cihazı) ucunu ülkenin Veda (al-ḥamal) yüksekliğine bir çeyrek yükseklikte yerleştir, sonra çapraz çubuğu plakanın merkezinden işaretin yanına on sekiz... Kalan şey, kainatın (al-falak) güneş batımından şafak sonuna ve aynı şekilde Fecr'in (ṭuluʿ al-fajr) başlangıcından güneş doğuşuna kadar döndüğü zamandır."