Sheikh Uthaimin on fasting times during Ramadan

Sheikh Ibn Uthaimin (may Allah have mercy on him) was asked the following question: "May Allah reward you with the best for your advice. The questioner says: "In the month of Ramadan, there are differences between the imams of different mosques regarding the determination of the dawn of Fajr. It should be added that there is a prayer time calendar in these mosques, which was created by astronomers commissioned by the Ministry of Religion. However, there are some imams who do not follow this calendar. Especially at the Fajr prayer, they delay the call to prayer by an average of more than fifteen minutes compared to the calendar, considering that the dawn of Fajr cannot be observed due to electric lamps. What is your advice regarding these imams and what is your view on astronomers? May Allah reward you."

The honorable Sheikh Ibn Uthaimin (may Allah have mercy on him) said: "There is no doubt that astronomers are knowledgeable in their field, but Allah (the Exalted) says: 'And eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread [of night].' (Quran 2:187). That is, as long as the dawn (Fajr) is not visible, one can eat and drink. The problem nowadays is that the residents of cities and villages where electric lights are available are not able to observe the dawn of Fajr from the beginning, which is due to the presence of lights. As a precaution, one should stop eating and drinking at the time of Fajr according to the prayer time calendar. Regarding prayer, it should be performed in such a way that it is not done too early. Waiting for prayer, praised be to Allah, to confirm the time, is not counted as delaying the prayer beyond the prescribed time. The caution in this case refers to fasting, so we say: caution (in fasting) means following the prayer time calendar. Regarding prayer, one should delay it until the dawn of Fajr is observed."

Sheikh Uthaimin'den Ramazan'da Oruç Tutma Süreleri Hakkında

Büyük alim Sheikh Ibn Uthaimin'e (Allah rahmet eylesin) şu soru soruldu: "Allah sizi en iyi öğütlerinizle ödüllendirsin. Soran kişi diyor ki: 'Ramazan ayında çeşitli camilerin imamları arasında fecir vaktinin tespiti konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bu camilerde, Din İşleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen astronomlar tarafından hazırlanan bir namaz vakitleri takvimi bulunmaktadır. Bununla birlikte, takvime uymayan bazı imamlar bulunmaktadır. Özellikle fecir namazında, takvime kıyasla ezanı ortalama olarak çeyrek saatten fazla geciktirmektedirler. Bu durum, elektrikli lambalar nedeniyle fecir vaktinin gözlemlenememesine dayanmaktadır. Sizce bu imamlar hakkında nasıl bir öğüt verirsiniz ve astronomlar hakkındaki görüşünüz nedir? Allah sizi ödüllendirsin.'"

Saygıdeğer Sheikh Ibn Uthaimin (Allah rahmet eylesin) şöyle dedi: "Astronomların kendi alanlarında bilgili oldukları şüphesizdir, ancak Allah (Yüce Rabbimiz) şöyle buyurur: 'Sabah aydınlığının beyaz iplikten siyah iplikten açıkça ayrıldığına kadar yiyin, için!' {Bakara Suresi 187}. Yani, fecir vakti görülmediği sürece yemek ve içmek mümkündür. Günümüzdeki sorun, elektrikli ışıkların bulunduğu şehirlerde ve köylerde yaşayan insanların, ışıkların varlığı nedeniyle fecir vaktinin başından itibaren gözlem yapamamasıdır. Güvenlik açısından, namaz vakitleri takvimine göre iftara ve içmeye son vermek gerekmektedir. Ancak namazda, zamanın erken gelmesini önlemek için güvenlik açısından dikkatli olunmalıdır. Şükürler olsun ki namazda zamanı doğrulama için beklemek, vaktin dışında namazın gecikmesi olarak sayılmaz. Bu durumda dikkat, oruç tutmaya yöneliktir, bu yüzden şunu söylüyoruz: Dikkat (oruç tutmada), namaz vakitlerine uymak demektir. Namaz konusunda ise fecir vakti gözlemlenene kadar ertelemek gerekmektedir."

حكم تأخير أذان الفجر ربع ساعة عن التقويم..

Fataawaa

Die Fatwa von 1986 über die Gebetszeiten

Sheikh Uthaimin'den Ramazan'da Oruç Tutma Süreleri Hakkında حكم تأخير أذان الفجر ربع ساعة عن التقويم..

Schaych Abdul-Aziz Aal Asch-Schaych zu MWL

Schaych Abdurrahman Muhidin zu MWL

Sheikh Arafat: When does Ishaa end?

Sheikh Ubayd: Das Zusammenfassen von Maghreb und Ishaa

Regarding the spreading of doubts about prayer times (MWL)

Articles on Prayer Times

Why are the fasting times of the Muslim World League (MWL) correct?

Warum gibt es unterschiedliche Zeiten bei Maghrib?

Warum sind die Fastenzeiten nach der 90-Minuten-Regel nicht richtig?

Calculation based on sightings or solely based on sightings?

Falsche MWL-Zeiten in anderen Internetseiten und Apps?

Warum sind die Diyanet Fastenzeiten nicht immer richtig?